Hakkımızda

Bireysel & Kurumsal

Arabuluculuk

Hukuki Süreçlerin

Yönetilmesi

Hukuki

Danışmanlık

Hakkımızda

2015 yılında Bozüyük'te  kurulan hukuk büromuz; başta Aile Hukuku,  Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare Hukuku,  Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Spor Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku  olmak üzere değişik hukuk dallarında hukuk hizmeti vermektedir.

Avukatlık hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu bilinciyle hukuki münasabetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması amacıyla hukuki bilgi ve tecrübelerimizi  adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmekteyiz.

Yüklendiğimiz  görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve görevlerimizi ifa ederken Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymak temel ilkelerimizidir.

EKİBİMİZ

AVUKATLARIMIZ