Hizmetlerimiz

Hukukun Her Alanında Hizmet

Faaliyet Alanlarımız

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, Özel Hukuk alanında bir dal olup borçlu ve alacaklı arasındaki

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari işletmelerin iş ve işlemlerinin, ticaret hayatının, haksız rekabetin düzenlendiği

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, iş hayatında işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunların ceza hükümleri gereğince kişiler hakkında yapılan

Aile Hukuku

Türk Medeni Kanununda düzenlenen nişanlılık, evlilik, boşanma, soybağı, velayet ve benzeri konulardaki

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku, tarafların iradelerini ortaya koyarak belirli bir hususta anlaşma yapmalarını, bu

İdare Hukuku

İdari merciler ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bu ilişkilerden kaynaklanan ihtilafların

İcra İflas Hukuku

Alacaklı ve borçlular arasındaki ilişkileri düzenleyen, taraflar arasında doğan ihtilafları çözmeye yarayan

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku, satıcı ve tüketici arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve bu ilişkiden kaynaklanan

Miras Hukuku

Miras hukuku, miras bırakan ile mirasçılar açısından etkili hukuki iş ve işlemleri

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, ev, arsa, tarla, ve benzeri taşınmaz mallarla alakalı kişiler arasındaki

Arabuluculuk

Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlıçalışan arabulucunun müvekkillere gerek taraf vekilliği gerekse ihtiyariarabuluculuk