Practice Area

Book Your

Appointment

Get Free

Appointment

You Can Easily

Join Our Team

How Can We Help You

Area Of Practice

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, Özel Hukuk alanında bir dal olup borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkinin düzenlenmesinde, ortaya çıkan

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari işletmelerin iş ve işlemlerinin, ticaret hayatının, haksız rekabetin düzenlendiği ve ticaretin taraflarını ilgilendiren

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, iş hayatında işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen, aralarında çıkan ihtilafların

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunların ceza hükümleri gereğince kişiler hakkında yapılan soruşturma ve yargılama süreçlerinde

Aile Hukuku

Türk Medeni Kanununda düzenlenen nişanlılık, evlilik, boşanma, soybağı, velayet ve benzeri konulardaki ilişkileri ve ihtilafların çözümünü

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku, tarafların iradelerini ortaya koyarak belirli bir hususta anlaşma yapmalarını, bu anlaşmalardan doğan ihtilafların çözümünü

What People Say

Client Testimonial